Investing in early-stage circular businesses
Investiranje v krožna zagonska podjetja

21 November/ 21. november 2019, 9:00 – 14:00

Link to the event summary, materials and photo gallery

Financing circular business models and enabling further growth is of key importance for startups. But how can you convince investors of economic viability of your concept, based on sustainable approach to managing production and value chains?

This seminar is aimed at startups, that wish to get involved in transforming our economy into a circular one with their circular concept and sustainable value chains. It is also aimed at investors that would like to be implied in this circular change. The main speaker, Gilles Le Cocguen, head of EuroQuity platform from bpifrance, will present to the enterpreneurs, how best to prepare for investments, while Borut Kocič, director Corporate Banking at SID Banka, will speak about investing in sustainable circular concepts in Slovenia.

In the introductory part, challenges of investing in circular business models and some of best practice examples will be highlighted. Following the key-note addresses, the representatives of different initiatives will outline the possibilities of acquiring financial support in slovenian economic space. The participants will be given an opportunity to investigate the landscape in more depth in a group exercise. At the end of the seminar, the participants will have the opportunity of informal exchange and networking.

The event is organised in cooperation with Technology Park Ljubljana and will take place at their premisses (Technološki Park Ljubljana 19, 1000 Ljubljana). It forms a part of Circular Opportunity Days 2019. It is at the same time also part of ESIL programme – Early Stage Investment Launchpad and part of SIO project – Subjekti Inovativnega Okolja.

Financiranje krožnih poslovnih modelov in omogočanje nadaljnje rasti je za zagonska podjetja ključnega pomena. Ampak kako prepričati vlagatelje o ekonomski vzdržnosti koncepta, osnovanega na trajnostnem pristopu k upravljanju proizvodnje in verigam vrednosti?

Seminar je namenjen zagonskim podjetjem, ki želijo s svojim krožnim konceptom in verigo vrednosti prepričati vlagatelje, in investitorjem, ki se želijo udejstvovati pri krožni preobrazbi gospodarstva. Glavni govorec, Gilles Le Cocguen, vodja platforme EuroQuity iz bpifrance, bo podjetnikom predstavil, kako se najbolje pripraviti za investiranje, Borut Kocič, direktor Oddelka za podjetja v SID Banki, pa bo prestavil pristop k investiranju v trajnostne in krožne koncepte v Sloveniji.

V uvodnem delu v seminar bodo predstavljeni izzivi vlaganja v krožne modele in nekatere dobre prakse slovenskega gospodarstva, v zaključnem delu pa bodo predstavniki različnih iniciativ orisali možnosti za pridobitev finančne podpore v slovenskem prostoru, kar bodo udeleženci lahko natančneje analizirali tudi v kratki skupinski vaji s predavatelji. Ob koncu dogodka bo priložnost še za mreženje med udeleženci.

Dogodek, ki ga organizira Gm kot član SRIP-Krožno gospodarstvo, se bo odvijal v sodelovanju s Tehnološkim Parkom Ljubljana v prostorih Tehnološkga Parka Ljubljana v Ljubljani (Tehnološki Park Ljubljana 19, 1000 Ljubljana). Je del programma ESIL – Early Stage Investment Launchpad in SIO – Subjekti Inovativnega Okolja.

Programme

Program seminarja

9:00 – 9:15

Arrival of participants and registration

9:00 – 9:15

Registracija udeležencev

9:15 – 9:25

Welcome speech and introduction
Jernej Pintar, director, Technology Park Ljubljana

9:15 – 9:25

Pozdravni nagovor
Jernej Pintar, direktor, Tehnološki Park Ljubljana

9:25 – 9:40

Introduction:
Challenges of investing in circular business models
Jurij Giacomelli, Gm

9:25 – 9:40

Uvod:
Izzivi investiranja v krožne poslovne modele
Jurij Giacomelli, Gm

9:40 – 10:00

A case study:
Valtex accelerating municipal material flow cycles
Niko Kumar, founder and managing director
Circular business model startup presentation

9:40 – 10:00

Študija primera:
Valtex – pospeševanje materialnih ciklov
Niko Kumar, ustanovitelj in direktor, Valtex
Predstavitev krožnega zagonskega podjetja

10:00 – 10:30

Keynote speech I:
“Investing in sustainable and circular business models: Our experience with angel investments and best practices examples”
Gilles Le Cocguen, Bpifrance, French investment bank

10:00 – 10:30

Osrednji prispevek – I. del:
“Investiranje v trajnostne in krožne poslovne modele: Izkušnje z vlaganjem poslovnih angelov in primeri dobrih praks”
Gilles Le Cocguen, Bpifrance, francoska investicijska banka

10:30 – 11:00

Keynote speech II:
Investing in sustainable and circular business models, the Slovenian experience
Borut Kocič, director for corporate banking, SID Banka, Slovenian development bank

10:30 – 11:00

Osrednji prispevek – II. del:
Vlaganje v trajnostne in krožne poslovne modele – slovenska izkušnja
Borut Kocič, direktor oddelka za podjetja, SID Banka, slovenska razvojna in izvozna banka 

11:00 – 11:15

Coffee break

11:00 – 11:15

Odmor

11:15 – 11:30

Project presentation:
Circular4.0 – building bridges between circular economy and industry 4.0
Tehnology Park Ljubljana

11:15 – 11:30

Predstavitev projekta:
Circular4.0. – povezovanje med krožnim gospodarstvom in industrijo
Tehnološki Park Ljubljana

11:30 – 11:45

Investing in sustainability – the case of Resalta
Jure Zadravec, head of ventures, Resalta d.o.o.

11:30 – 11:45

Investiranje v trajnost – primer Resalta
Jure Zadravec, head of ventures, Resalta d.o.o.

11:45 – 12:00

DS Meritve – circular enabler
Dejan Lešnik, founder and director, DS Meritve d.o.o. (2GG)

11:45 – 12:00

DS Meritve – krožni omogočevalec
Dejan Lešnik, ustanovitelj in direktor, DS Meritve d.o.o. (2GG)

12:00 – 12:30

Roundtable discussion:

What are the opportunities for your circular business ideas?

Dragica Marinič, Coordinator of SRIP – Circular Economy
Gilles Le Cocguen, Bpifrance, French development bank
Jure Zadravec, head of ventures, Resalta d.o.o.
Aleš Pevc, Technology Park Ljubljana

12:00 – 12:30

Okrogla miza:  

Kje so priložnosti za krožne prebojnike?

Dragica Marinič, Koordinatorka SRIP – Krožno gospodarstvo
Gilles Le Cocguen, Bpifrance, Francoska razvojna banka
Jure Zadravec, head of ventures, Resalta d.o.o.
Aleš Pevc, Tehnološki Park Ljubljana

 

12:30 – 13:00

Debate and Conclusions

12:30 – 13:00

Razprava in zaključki

13:00 – 14:00

Light lunch and networking

13:00 – 14:00

Pogostitev in priložnost za mreženje

The attendance is free of charge. Klick here to register!
Udeležba na dogodku je brezplačna. Za prijavo kliknite tukaj.

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Program se bo odvijal v angleškem jeziku. 

Investment is co-financed by the Republic Slovenia and the EU under European Regional Development Fund. The programme will be held in English. 

Partners
Partnerji