Financing circular business models in Slovenia and in the Alpine Space

10th June 2021

Description of the event

Delavnica je prvenstveno namenjena  investitorjem in finančnim organizacijam na območju Slovenije, da se seznanijo z posebnostmi krožnega gospodarstva in uvajanjem digitalnih sistemov podjetij v podporo njihovemu prehodu v krožno gospodarstvo. Prav tako so na delavnico so vljudno vabljena tudi podjetja ter operaterji (podporniki podporno-krožnega sistema kot so posredniške organizacije, tehnološki parki, podjetniški pospeševalniki, razvojne agencije in centri itd).

Finančne organizacije in ostali udeleženci delavnice se bodo seznanili z realnimi potrebami podjetij, ki nameravajo v prihodnosti investirati v krožne poslovne modele s pomočjo tehnologij I4.0. Predstavljene bodo finančne spodbude za razvoj krožnega gospodarstva in digitalizacije v Sloveniji, novi finančni instrumenti bank ter novi sistemi za presojo poslovnih tveganj povezanih s krožnimi poslovnimi modeli in vlaganji v digitalne tehnologije I4.0. Podjetja bodo predstavila poslovne/investicijske načrte za postavitev krožnih poslovnih procesov in modelov poslovanja, ki so jih razvili v okviru projekta Circular4.0 z namenom testiranja novih poslovnih modelov investiranja in pregledom kriterijev za oceno krožnih/digitalnih tveganj s stani finančnih institucij.

Projekt Circular4.0 se izvaja v okviru programa Interreg Območje Alp. Vodilni partner projekta Circular4.0 je Tehnološki park Ljubljana, na projektu sodeluje 15 partnerjev iz petih držav (Avstrija, Francija, Italija, Nemčija, Slovenija).

Projekt Circular4.0 je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Interreg Območje Alp.

Delavnica po posneta. Posnetek bo javno objavljen na platformi TalentsLMS za potrebe usposabljanja operaterjev in podjetij.

Workshop materials

Presentations:

Circular4.0 (Interreg Območje Alp) – podpora MSP za krožno transformacijo s pomočjo digitalizacije
Majda Potokar, Tehnološki park Ljubljana, vodilni partner projekta Circular4.0

Tehnologije za podporo krožnega gospodarstva
Rudi Panjtar, IJS – SRIP TOP

Spodbude za razvoj krožnega gospodarstva in digitalizacije v Sloveniji
Marija Čebular Zajec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Podporni instrumenti za trajnostno poslovno transformacijo slovenskega gospodarstva
Nina Urbanič, Slovenski podjetniški sklad

Podpora krožnih projektov s strani SID banke ter ključna tveganja, izzivi in možne rešitve
Klemen Košir, SID banka

Is my business model investor – ready?
Francesca Natali, Co-Founder, META Group

Kako banki predstaviti prednosti svojega krožnega modela pri obvladovanju tveganj
Slaven Mićković, strokovnjak za obvladovanje tveganj in član CBA Faculty

Pilot 1: Krožna transformacija v podjetju Elvez d. o. o.
dr. Žiga Gosar, vodja razvoja

Pilot 2: Jazon, d. o. o.
Lenka Puh, direktorica

Partners